Stadnina koni huculskich w Wołosatem

Jeśli odwiedzisz Wołosate – niewielką osadę u podnóża Tarnicy – możesz zobaczyć pasące się w dolinie konie huculskie. Park narodowy prowadzi hodowlę tej rzadkiej, rodzimej dla Karpat rasy, ukształtowanej przez górski klimat. Hucułki są bardzo przyjaźnie nastawione do człowieka, możesz więc, odwiedziwszy stadninę, pogłaskać je i podrapać za uchem, jak również dosiąść grzbietu. Nawet jeśli ktoś nie umie jeździć konno, może odbyć przejażdżkę na koniu prowadzonym za uzdę. Dla wprawnych jeźdźców organizowane są wycieczki terenowe w dolinach, po specjalnie wytyczonych trasach konnych.

Hucuły wykorzystywane są w turystyce, ale również spełniają ważną rolę w ochronie przyrody Parku – zgryzając trawę i siewki drzew powstrzymują zarastanie łąk w dolinach.

Wiosną na pastwiskach zobaczysz klacze z sympatycznymi źrebakami, które rodzą się od lutego do maja. Przez pół roku przebywają one pod czujną opieką matek. Hucuły, pasące się przy szlaku turystycznym, zaciekawione podchodzą do ludzi. Pamiętaj, żeby nie karmić ich np. chlebem, bo może im to bardzo zaszkodzić.

Te nieduże, ale bardzo dzielne koniki potrafią bez trudu obronić się przed atakiem wilka – odwracają się zadem i celnie kopią napastnika. Dlatego nigdy nie podchodź do konia od tyłu!Przejażdżka bryczką (fot. G. Holly).
Hucuły na pastwisku u podnóża Tarnicy (fot. C. Ćwikowski).
Źrebaki przy stajni (fot. G. Holly).
Nauka jazdy na krytej ujeżdżalni (fot. E. Bujalska).